39 - Asio Stygius

Asio Stygius ou le hibou maître-bois...Whuof! whuuuooff!!...